Java File创建目录的3种方法

1. 根据相对路径创建目录

File dir = new File("dir");
dir.mkdir();

在当前路径下新建目录“dir”

2. 根据绝对路径新建目录

File dir = new File("/home/skywang/dir");  linux创建
//File dir = new File("D:/dir");   windows创建
dir.mkdirs();

新建目录“/home/skywang/dir”

3. 创建目录第三种方式

URI uri = new URI("file:/home/skywang/dir"); 
File dir = new File(uri);
sub.mkdir();

和“方法2”类似,只不过“方法2”中传入的是完整路径,而“方法3”中传入的是完整路径对应URI。

版权声明:本文为JAVASCHOOL原创文章,未经本站允许不得转载。